مواد موجود در شکلات که نقش مهمی در سلامت دارند

مطالعات اخیر بر تاثیرات مثبت شکلات بر سلامت تاکید کرده اند.

ماده اولیه شکلات خارجی، دانه های کاکائو استاز خشک کردن و تخمیر میوه درخت “Theobroma cacao” تولید می شود.

دانه های کاکائو در شکلات تخته ای حاوی لیپید هستندفیبر، مواد معدنی، پلی فنول ها و آنتی اکسیدان ها.

شکلات

لیپیدهای موجود در ترکیب کاکائو چربی استئاریک و پالمیتیک هستنداسیدها (اسیدهای چرب اشباع شده) و اسیدهای چرب اولئیک (اسیدهای چرب تک غیراشباع).

در بخش های مربوط به 100 کیلو کالری، شکلات تلخ ایرانی با محتوای 70 تا 85 درصد کاکائو حاوی 1.7 گرم فیبر، در حالی که شکلات نیمه شیرین و شیری حاوی 1.2 گرم فیبر است.

به ترتیب 0.6 گرم فیبر (Katz, Doughty, & Ali, 2011). اکثر فیبر موجود در کاکائو نامحلول است.

دانه های کاکائوحاوی مواد معدنی منیزیم، مس، پتاسیم و کلسیم است (Gibble, 2011).

کاکائو سرشار از فلاونوئیدهایی مانندکاتچین، اپی کاتچین و پروسیانیدین ها و دارای خواص آنتی اکسیدانی بالایی است (کاتز و همکاران، 2011).

ادبیات نشان می دهد شکلات تلخ، شکلات شیری و شکلات سفید باید حاوی حداقل 18 درصد کره کاکائو، 14 درصد کاکائو بدون چربی باشد.

جامدات و 35 درصد کل جامدات کاکائو؛ 2.5 درصد جامدات کاکائو بدون چربی و 25 درصد کل جامدات کاکائو؛ و 20 درصد کره کاکائو و 14 درصدبه ترتیب مواد جامد شیر.

در شکلات پر شده، پوسته باید حداقل 25 درصد وزن کل محصول و پرالین باشدباید حاوی حداقل 25 درصد شکلات باشد که از مخلوطی از شکلات تیره، شیر، شیر اضافی و شکلات سفید تهیه شده باشد (سوکمن،2005; کایا و سکر اوغلو، 2012).

شکلات باید ظاهر روشن و صاف و رنگ ماهاگونی داشته باشد طعم غنی، در هنگام شکستن صدای ترک خوردگی ایجاد می کند و خرد نمی شود.

با توجه به طعم، شکلات سفید ارگانیک باید بلافاصله ذوب شوددر دهان و دارای خصوصیات نرم، ترد، مخملی و کرمی است (بکت، 2008؛ فرزانمهر و عباسی، 2009؛ ناشناس،2012).

فلاوانول های موجود در کاکائو باعث کاهش استرس اکسیداتیو، بهبود عملکرد اندوتلیال و/یا افزایش انسولین می شود.

مقاومت (فرید، نجیک، دوتا، علی، و کاتز، 2008؛ گراسی و همکاران، 2012؛ لیلامند و همکاران، 2014؛ کریمی و ویلیامسون،2015; پازارباسی، 1394).

مارکوس (2002) گزارش داد که مصرف شکلات تلخ اثر آرام بخشی داشت و کاهش می داد افسردگی با ایجاد سروتونین در مغز. مطالعات دیگر نشان داد که اثر روانگردانمتیل گزانتین یا فلاوانول های موجود در کاکائو عملکرد شناختی را بهبود می بخشد و خستگی ذهنی را کاهش می دهد (کاتز و همکاران، 2011;اسکولی و اوون، 2013).

علاوه بر این، پلی فنول های موجود در شکلات از غشای سلولی در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند و افزایش می یابد

 

 • منابع:
  1. A Study on Chocolate Consumption in Prospective Teachers
 • تبلیغات:
  1. آلودگی های کشنده هوا را تماشا کنید!
  2. زالویی که خون بدن 100 فرد را خورد!
  3. چهار روش برای کار آفرینی موفق!
  4. کاربرد قابلمه در ساخت اتاق کامیون!